Brandklassen

Brandklassen worden aangegeven in de classificatie EN 13501-1. Deze wordt aangegeven door middel van een code, zoals A2-s0, d0. Iedere letter in combinatie met cijfer heeft een eigen betekenis volgens onderstaande tabellen.

De eerste combinatie geeft de Europese brandklassering aan zoals onderstaand.

Europese klassering brandklasse materiaal-gedrag bij brand in de praktijk

A1 geen enkele bijdrage onbrandbaar
A2 nauwelijks bijdrage praktisch onbrandbaar
B zeer beperkte bijdrage zeer moeilijk brandbaar
C grote bijdrage brandbaar
D hoge bijdrage goed brandbaar
E zeer hoge bijdrage zeer brandbaar
F gevaarlijke bijdrage uiterst brandbaar

 

De tweede combinatie na het koppelteken heeft betrekking op de rookvorming. Er zijn vier verschillende klasseringen met betrekking tot rookvorming.

 

Rookvorming, rookproductie

s0 geen rookvorming
s1 geringe rookvorming
s2 gemiddelde rookvorming
s3 grote rookvorming

 

De laatste combinatie geeft aan in hoeverre er brandende druppels kunnen ontstaan. Dit zorgt voor direct gevaar.

 

Druppelvorming, brandende druppels (direct gevaar)

d0 geen productie van brandende delen
d1 delen branden korter dan 10 seconden
d2 delen branden langer dan 10 seconden

 

Aan de hand van verschillende aspecten wordt de brandklasse bepaald. Er wordt vooral gekeken naar de reactie op temperatuurstijging, massaverlies, vlamuitbreiding, rookontwikkeling, vlamtijden, rookproductie en productie van brandende druppels.