Technische klassen Europese norm 636

Door middel van de EN 636 wordt de technische klasse aangegeven. Deze is onderverdeeld in drie klassen. Deze geven aan of het multiplex geschikt is voor constructieve of niet-constructieve toepassingen en in welke omstandigheden.

EN 636-1 Voor niet-constructief (G) of constructief (S) gebruik onder droge omstandigheden.
EN 636-2 Voor niet-constructief (G) of constructief (S) gebruik onder vochtige omstandigheden.
EN 636-3 Voor niet-constructief (G) of constructief (S) gebruik onder buiten omstandigheden.

Achter de klasse wordt een G of een S vermeld. Wanneer er een S staat, is het product geschikt voor constructief gebruik en wanneer er een G achter staat, is deze geschikt voor niet-constructief gebruik.

We drukken de technische klasse dan ook uit als een combinatie van de klasse (1, 2 of 3) en een letter (G of S). Samenvattend zijn er dan de volgende mogelijkheden:

1-G Geschikt voor niet-constructief gebruik onder droge omstandigheden.
1-S Geschikt voor constructief gebruik onder droge omstandigheden.
2-G Geschikt voor niet-constructief gebruik onder vochtige omstandigheden.
2-S Geschikt voor constructief gebruik onder vochtige omstandigheden.
3-G Geschikt voor niet-constructief gebruik onder buiten omstandigheden.
3-S Geschikt voor constructief gebruik onder buiten omstandigheden.